Poslovi za bolničke medicinske sestre/tehničare Irskoj

posted in: Uncategorized | 0

Pružamo izvrsne prilike za bolničke medicinske sestre/tehničare u bolnicama u sklopu organizacije Udruženje bolnica Sveučilišta Limerick.

  • Sveučilišna bolnica Limerick – Glavna bolnica za akutne slučajeve
  • Sveučilišno rodilište – Glavno rodilište
  • Ortopedska bolnica Croom – Glavna ortopedska bolnica
  • Bolnica Ennis– Velika opća bolnica za akutne slučajeve
  • Bolnica Nenagh – Velika opća bolnica za akutne slučajeve
  • Bolnica St John’s – Velika opća bolnica za akutne slučajeve

Ovo su glavne javne bolnice u Irskoj s odličnom razinom plaća u sklopu irskoga zdravstvenoga sustava (HSE), uključujući i doplatke za dežurstva te prekovremene sate, velikodušnu količinu godišnjega odmora, mirovinske doprinose, prava na bolovanje te još puno toga.

UTS će organizirati letove, registraciju kod NMBI i PPS te otvaranje računa u banci, kao i potporu za smještaj. Ove lokacije posjeduju vrlo dobar i pristupačan smještaj.

Morate biti medicinska sestra/tehničar registriran/a kod HKMS-a, s iskustvom rada u bolnici, poznavanjem engleskoga jezika te jednom od sljedećih razina obrazovanja:

  • Medicinska Sestra Opće njege/Medicinski Tehničar Opće Njege
  • Prvostupnik (baccalaureus) Sestrinstva
  • Prvostupnica (baccalaurea) Sestrinstva

Kako biste se prijavili, molimo vas da g. Martinu Whelanu na adresu elektroničke pošte martin.whelan@utshrgroup.com pošaljete svoj životopis napisan na engleskom jeziku, kao i vaš trenutni broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Rok za prijave je 19. siječnja 2017. godine.